دانش مالی

خب

شرایط فعلی اقتصادی شرایطی نیست که من بخواهم توضیح دهم. همه درحال نرم کردن دست و پنجه با این شرایط هستیم.

ولی نکته جالب برای من این است که همه درحال غر زدن هستیم.

سعی دارم در تعدادی نوشته تجربیات ، مطالعات و نظرات خودم رو درباره دانش مالی و عبور از بحران فعلی در خدمت دوستان خواننده این وبلاگ قرار دهم شاید اتفاقی در ذهنمون بیافته

پس با من باشید