لیست زنان و مردان تنهای دارای خانه مجردی

این سالها به دور و بر خود که نگاه میکنیم بساری از زنان و مردان را میبینیم که به تنهایی و یا با فرزند خود بصورت خانواده تک والد زندگی میکنند.

ازدواج ناموفق ، ناسازگاری با والدین و دلایل دیگر از جمله علت هایی است که باعث رونق این سبک زندگی شده است.

ولی به نظر من  اینها دلایل ظاهری و کنونی این پدیده هستند . هرچند ممکن است باور داشته باشیم در گذشته این سبک زندگی را کمتر می‌دیدیدم ولی وجود داشته ، نمی‌دیدم ولی تماشا میکردیم و آن را در ذهنمان درونی میکردیم. و هنوز هم فرزندان ما آنها را تماشا میکنند و بسیار قوی تر آن را درونی میکنند.

اگر باورتان نمیشود با تعدادی از آنها آشنا شوید:

 • پت و همسایه گرامی مت
 • پلنگ صورتی
 • پدر پسر شجاع
 • مادر خانم کوچولو
 • آقای مجری
 • خانم نگاریان همسایه طبقه بالای آقای مجری
 • بابای الفی اتکینز
 • دختر توت فرنگی و بقیه دختر های شهر توت فرنگی
 • باب اسفنجی و بقیه ساکنان بیکینی باتن
 • جری
 • مستر بین
 • آقای پتیبل
 • میشا خرسه
 • وِی (دیرین دیرین)
 • ملوان زبل
 • خرس های مهربون
 • پروفسور بالتازار
 • تنسی تاکسیدو و آقای ووفی
 • آلفردو لینگویینی
 • هورتون
 • السا و آنا

نکته نگران کننده تر برای من در تعدادی از انیمیشن های جدید ، نگاه منفی به ازدواج است . مانند آنچه در “یخ زده” و “دلیر” میبینیم .

برای مثال در انیمیشن “دلیر” چرا هیچ یک از خواستگاران آدم درست و حسابی نیستند؟