سالروز تولد مولانا و تاسوعای حسینی

امسال سالروز تولد مولانا با تاسوعای حسینی مصادف شد

و چه خوب که بجای هر چیزی شعری از مولانا درباره حادثه کربلا بخوانیم

و چه بهتر که آن را با صدای استاد بیژن کامکار بشنویم

ترکیب عجیبی است مخصوصا برای هم نسلان من که دوران جنگ را به یاد دارند

 

کجایید ای شهیدان خدایی

بلاجویان دشت کربلایی

کجایید ای سبک روحان عاشق

پرنده‌تر ز مرغان هوایی

کجایید ای شهان آسمانی

بدانسته فلک را درگشایی

کجایید ای ز جان و جا رهیده

کسی مر عقل را گوید کجایی

کجایید ای در زندان شکسته

بداده وام داران را رهایی

کجایید ای در مخزن گشاده

کجایید ای نوای بی‌نوایی

در آن بحرید کاین عالم کف او است

زمانی بیش دارید آشنایی

کف دریاست صورت‌های عالم

ز کف بگذر اگر اهل صفایی

دلم کف کرد کاین نقش سخن شد

بهل نقش و به دل رو گر ز مایی

برآ ای شمس تبریزی ز مشرق

که اصل اصل اصل هر ضیایی